Podnikání

Mé podnikání

„V životě můžeme dosáhnout čehokoliv, máme-li odvahu o tom snít, inteligenci vytvořit realistický plán a vůli dotáhnout tento plán do konce.“

Začátky

Můj otec byl osloven investory s nabídkou, zda-li se nechce podílet na rozvoji nové společnosti, která se bude zaobírat obchodem s drahými kovy. Proto jsem se v roce 2009 rozhodl externě spolupracovat s firmou, která se věnovala této problematice, abych měl možnost proniknout hlouběji do tohoto oboru a objevit silné a slabé stránky.

V České republice v té době bylo možné spočítat firmy, které se zaobírají tímto oborem na prstech jedné ruky. Všiml jsem si, že klienti nemají možnost volby a přizpůsobují se byť kolikrát neférovému přístupu této společnosti, kde časové prodlevy na zpracování „zakázky“ trvaly v dnešní hektické době zbytečně moc dlouho, klienti museli investovat čas do osobních návštěv, kdy jedna povětšinou nestačila.

Proto jsem začal přemýšlet, jak bych mohl rozvinout tento obchod v zajímavější, rychlejší podobě, jak bych do tohoto odvětví mohl vnést přidanou hodnotu. Jelikož jsem měl v hlavě plán, jak vytvořit funkční model obchodování s drahými kovy, který jsem pečlivě projednal i s dalšími kompetentními osobami nejen z oboru, rozhodli jsme se na tuto nabídku kývnout.

Podnikání

V roce 2010 jsem se stal majitelem a ředitelem společnosti VSDK, s.r.o. (dnes AMPM, a.s.).

Zaměření AMPM je obchodování s drahými kovy včetně zpracování, výkupu, rafinace a výroby polotovarů.

Dlouholeté zkušenosti i kontakty v tomto oboru nám umožňují uspokojit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků ve velmi krátkém čase.

Spolupracujeme s předními výrobci, obchodníky a dodavateli nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Dbáme především na kvalitu zboží, diskrétnost a vysokou úroveň námi poskytovaných služeb.

Zákazníci si společnost AMPM volí především pro kvalitu, nasazení a jednoduchost obchodu.

Filozofie AMPM je vytvářet hodnoty s cílem uspokojit plánované potřeby a následně být prospěšní i těm, kteří pomoc potřebují, například formou charity a filantropie. Náš obchodní úspěch stojí na silném etickém kodexu s osobitým přístupem.